Og nå er det bare å telle ned til ny hall på Auli som er planlagt ferdigstilt før jul om ca
1 år. Da får vi en aktivitetsflate som er godkjent for håndballkamper, tribune, treningssenter på 170 kvm, kafeteriaområde og møtelokaliteter.

I tillegg har vi flotte Haga Stadion som blir godt vedlikeholdt takket være en.entusiastisk anleggsgjeng.

Flinke frivillige snøscooterkjørere vil også preparere løypene i Søndre Nes så godt som mulig denne vinteren.

Og lenge leve fotball- og håndballgruppa i klubben, og vi setter pris på de som organiserer og er instruktører i disse aktivitetene.

Så satser vi på at Vinterkarusellen og Gjørmeløpet kan arrangeres i løpet av 2022.