Saksliste årsmøte for 2021

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsetting av medlemskontingent
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Frist innsending av saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret på egil@haga-if.no innen 16. mars 2022.

Dokumentene til årsmøte vil være tilgjengelige på vår hjemmeside ca 14 dager før.