Haga Samfundshus SA holder årsmøte på Haga Samfundshus 

Onsdag 27.april kl 19.00

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen

6.april.