Vår begrunnelse:

Den største innsatsen gjorde Torild som kasserer i hovedstyret og derfra rett over i jobben som kasserer for nyanlegg og klubbhus, i til sammen over 20 år fra 1970- til 1990-tallet. Etter at det nye klubbhuset sto klart, satt hun i klubbhusstyret fra 1989-1999. I tillegg til full jobb i Oslo hadde Torild overskudd til – sammen med Knut – å drive skihytta ved Finholtsjøen i 5 år, drive kioskdrift ved Gamlebanen ved Samfundshuset og også ved nyanlegget i Beitelaget inntil klubbhuset sto ferdig. Hun var medlem av festkomiteen i foreningen og var bingo-oppleser og kasserer for bingoen i ca 10 år. Som pensjonist har hun gjort en stor innsats for Samfundshuset, og er for tiden sekretær i styret der. I tillegg har hun nå ansvaret for utleie av Samfundshuset og har i ca 4 år på gratis dugnadsbasis stått for vask og renhold på «Huset».