Vidar har vært engasjert i Haga IF i vel 40 år, og er en velkjent og trivelig fyr i lokalmiljøet. Han beskrives som pliktoppfyllende, samvittighetsfull, løsningsorientert og kreatiiv – nærmest en Petter Smart.

Ryktene på bygda sier at Vidar ble kjent med Knut Støverud gjennom kona Synnøve. Både Knut og Synnøve jobbet i en periode i sammen på Framtun skole.

Vidar, Knut, Jan Erik Kaspersen og Ronny Skogholt med flere har i alle år hatt et godt kameratskap, og stått på for Haga IF i sammen og på forskjellige vis.

Konstruksjon og sveising samt mekanisk kompetanse har kommet godt med i dugnadsånden hans gjennom årene.Vidar har kjørt enormt mange kilometer som sporlegger og slodding av skiløypene «våre» i marka.      Det er bare å ta av seg hatten, nikke og bukke!     

Det må også nevnes at Vidar har en lang yrkeskarriere innenfor asfaltbransjen, og jobbet for Korsbrekke og Lorck som 1999 ble til KOLO Veidekke AS (Arne W. Korsbrekke og Frits Lorck) og deretter Veidekke Industri i 2011.