Fremdriften for Blaker Sparebank Arena/ny idrettshall på Auli er nå at stål skal settes opp i starten av juni måned med en byggetid på ca 7-8 uker eller mindre. Sandwichelementer settes opp halvveis inne i stålarbeider. Sokkel- og murarbeid beregnes at skjer i juli måned når skole og SFO er stengt. Taktekkingsarbeidet gjennomføres også i løpet av  sommeren.

Og bygging av hall er det leverandøren Udnes & Holter AS som står for, og det betyr at det er mye kortreist/lokal arbeidskraft.

Haga IF oppdaterer med nye bilder av hallen her på våre nettsider med jevne mellomrom.