Den utvendige formen på hallen tar nå form. Og nå er det mange som gleder

seg til å ta i bruk hallen med håndball og flere andre aktiviteter når den blir klar.

Dette blir bra!