Nå er det veggene/sandwichelementene som gir oss et godt innblikk av designet

på Blaker Sparebank Arena. Se forøvrig vedlagte bilder.