64 flotte barn og 15 trenere oppsummerer årets fotballskole som et innholdsrikt minne som sent vil glemmes. 

Vi takker alle som har bidratt til å gjøre dette til en fantastisk opplevelse for barna.

Det har vært en sann fornøyelse å arrangere dette for lokalmiljøet.

Fotballhilsener fra 

Robin & Michelle Sværen

Tlf. 93091316

E-post: Tine.fotballskole@haga-if.no