Onsdag 12.oktober reiste hallgruppen til Hemnes i Aurskog og Høland kommune. Her skulle vi besøke Søndrehallen, en helt ny idrettshall som ble åpnet høsten 2015 etter nesten nøyaktig ett års byggetid. Eier av denne hallen er Søndre Høland idretts- og ungdomslag og bygget ble til etter god hjelp fra en dugnadsgjeng på nesten 100 frivillige!! 

Besøket startet i hallens meget hyggelige kafè som er eid av klubben og drevet både på dagtid og på kveldstid. Etter en hyggelig hallprat med Daglig leder i idrettslaget; Nina Granerud Fjeld, tidligere styreleder i SHIUL; Raymond Hesthaug og byggeprosjektets prosjektleder på frivillig basis; Jan Rune Fjeld, fikk vi en omvisning rundt om i hallen. Her er det en hallflate med en hel håndballbane, treningssenter som inneholder en spinning-sal, et studio til saltrening og et stort areal med styrkeapparater. I tillegg til dette har hallen lokaler og kontorer som leies ut til lokale kommersielle aktører. På dagtid blir bygget benyttet av skolen på Hemnes. Mer av hallen ser du på bildene over.

Torsdag 13. oktober reiste hallgruppa til Ytre Enebakk for å se på Enebakkhallen. Dette er en hall som er initiert av Idrettsrådet i Enebakk og bygget og drevet av Enebakk Kommune. Her fikk vi omvisning av Roar Killerud fra Enebakk idrettsråd. Denne hallen er lagt i tilknytning til ungdomsskolen og benyttes av flere foreninger i nærområdet. Her finnes garderober, kiosk, eget treningsrom og en håndballflate med oppmerking for flere forskjellige idretter. 

På turen tilbake fra Enebakkhallen stoppet vi innom Flatebyhallen og Marikollhallen. Flatebyhallen er en stor hall med tre flater: En sjuer fotballbane, og to håndballbaner. Marikollhallen er en hall bygget i tilknytning til Marikollen ungomsskole og innehar en stor håndballbane som blant annet er hjemmebane til Rælingen håndballklubb.

Disse møtene har gitt hallgruppen mange gode ideer, tips og ikke minst gode råd for det videre hallarbeidet.

Vi takker for all god informasjon og er fulle av inspirasjon!