Kunstgress fraktes i to omganger til Ragn Sells som spesialavfall,
første tur leveres i løpet av den siste uka i august.
Takk for at dere ordner opp for oss, alt arbeidet dere gjør verdsettes høyt.