Fra Onsdag 14. september har norsk idrett en felles kampanje for å styrke idrettens strømstøtte-ordning.

Stortinget skal møtes 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger.