Status fra Blaker Sparebank Arena/Romerike Sparebank 15.september 2022, se bilder