Nå har vi gått over til en felles e-post adresse.

kontor@haga-if.no

Vi ønsker at all e-post går hit fremover.