Forbehold om mulige forsinkelser som kan påvirke åpning.

Det åpnes for at du kan kjøpe treningsabonnement til redusert pris i kommende RSA Styrketreningsrom. Et moderne lokale med et godt utvalg av treningsapparater (Se illustrasjonsbilder).

Haga IF har alle sine medlemmer i Spond. 

Gavekort

Ønsker du å kjøpe et treningsabonnement som gave? Ved kjøp av gavekort ikke følg lenken, men ta kontakt med Michelle på e-post michelle@haga-if.no. Pris pr. gavekort er kr. 50.

Innmelding til Haga IF's Styrketreningsrom i Romerike Sparebank Arena:

FOR INNMELDING TRYKK HER.
 
Gruppekode i Spond er: XKKTK 
 
Introduksjonstilbud 26.11.2022 til 06.03.2023: kr. 1.990 fra åpning og ut 2023 med tilgang til Styrketreningsrom i Romerike Sparebank Arena. SPAR: kr. 1.189. Medlemsavgift og depositum for nøkkelkort kommer i tillegg.

Regler og vilkår for Romerike Sparebank Arena Styrketreningsrom

Ordinære priser

 • Haga IF medlemskap (enkelt/familie): kr. 350 / 700 pr. år (NB: Vedtas på årsmøte i mars inneværende år)
 • Depositum nøkkelkort: kr. 200 (NB: Depositum tilbakebetales ved tilbakelevering av nøkkelkort)
 • Styrketreningsabonnement: kr. 289 pr. måned

Åpningstider 

Mandag til søndag kl.05:00 til kl.22:00 (Selvbetjening)

(Vi informerer om at åpningstidene kan bli endret. Eventuelle endringer vil bli informert om til alle våre medlemmer og på våre informasjonskanaler)

Medlemmet

 • Aldersgrense: 13 år
 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap
 • Plikter å ha med nøkkelkort ved trening
 • Medlemskap og nøkkelkort er personlig, og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.
 • Plikter å følge de anvisninger og regler som gjelder for Styrketreningsrommet
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte styrketreningsrom
 • Som medlem i Haga IF bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig ta en dopingtest. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i Haga IF Styrketreningsrom, må foresatt/verge signere egenerklæring.
 • Foresatte må stå som betaler, og de under 18 år må gjennomføre en Introduksjonspakke.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskade, tap av eller skade på eiendeler.
 • 14 dagers angrefrist fra innmeldingsdato.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks i hallen.
 • Ved brann avsluttes treningen umiddelbart og lokalet forlates gjennom nærmeste nødutgang.

Generelle kontraktsbestemmelser

 • Ved innmelding i Haga IF Styrketreningsrom vil man automatisk meldes inn i Haga IF. 
 • Årlig medlemskap til idrettslaget må betales til forfall. Ved uteblivelse av innbetalt kontingent vil treningsabonnement termineres.
 • Medlemskapet er løpende, og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen skriftlig til kontor@haga-if.no
 • Haga IF Styrketreningsrom har ingen bindingstid, men en innmeldingsavgift på kr 300,- ved annen gangs innmelding.
 • Medlemskap som er avtalt og betales over en periode vil ikke bli tilbakebetalt dersom det sies opp i avtaleperioden. 
 • Medlemmet kan fryse medlemskapet ved sykdom/graviditet eller utstasjonering i forbindelse med jobb eller studie ved å fremlegge legeattest.
 • Oppsigelse av løpende medlemsavtaler er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt. Medlemmet kan trene og må betale i oppsigelsestiden. Ved innlevering av nøkkelkort vil depositum for nøkkelkort bli tilbakeført.
 • Gå i treningsklær som er behagelig for deg selv og andre rundt deg, både med tanke på utseende og hygiene.
 • Bruk håndkle på matter og apparater. Tørk av kondisjonsapparater etter bruk.
 • Rydd opp etter deg, og legg utstyret på plass etter bruk.
 • La andre benytte treningsapparatene mens du har en pause, så blir det mindre ventetid.
 • ID på medlemskap vil kontrolleres under tilfeldige kontroller
 • All informasjon om deg lagres i Haga IF sin medlemsdatabase, og vil kun benyttes internt
 • Materielle skader og hærverk vil bli straffeforfulgt
 • Haga IF sørger for at apparater og lokaler er i god stand
 • Dersom uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor virksomhetens kontroll oppstår, forbeholder Haga IF retten til å stenge styrketreningsrommet midlertidig
 • Haga IF fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på gjenstander og personer som oppstår under, eller som følge av opphold i Styrketreningsrommet. Herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre Haga IF har opptrådt uaktsomt.

Ovennevnte regler og vilkår aksepteres ved inngåelse av medlemskap.

 

Ved spørsmål

Ta kontakt med Michelle på e-post michelle@haga-if.no eller telefon: 915 80 413