Oppmøte på parkeringsplassen v/Romerike Sparebank Arena på Auli

Mandag 16.januar kl.09:30 (utstyret blir levert ca.kl.09:30 vi tar kontakt ved forsinkelser)

Oppmøte Tirsdag kl.10:00 dersom vi ikke blir ferdig på mandag. 

 

De som har mulighet kan kontakte Michelle på telefon 91580413 eller e-post michelle.svaeren@gmail.com