En stor takk til de som kom å hjalp til med bæring, utpakking, og håndtering av avfall etter utstyr som skal opp i styrketreningsrommeti RSA hallen.