En sjanse til å gjøre en forskjell

På årsmøte skal det også avholdes valg for hovedstyret, fotballstyret og håndballstyret. I dag har foreningen mange flinke og engasjerte styremedlemmer. Noen har ett år igjen av sitt engasjement, andre har gjennomført sin tid og takker for seg, mens andre stiller til gjenvalg.

Vi trenger uansett flere driftige folk til å bli med som styremedlemmer, sekretærer og ledere i våre styrer. Som medlem i et av våre styrer er du med å sørge for at den daglige driften av Haga idrettsforening gjennomføres på best mulig måte. Styrene fordeler som regel ansvarsoppgaver mellom styremedlemmene og avholder oftest ett styremøte i måneden. Arbeidet som gjøres i styrene er årsaken til klubbens eksistens og kan noen ganger være krevende. Men med alle brennende og positive folkene som er i klubben og de spennende oppgavene som skal gjøres, er jobben i et av styrene også veldig givende og utfordrende.

- det er først når man engasjerer seg det kan skje noe

Kunne du tenke deg å være med oss å utvikle Haga IF videre og ønsker å stille til valg på årsmøte? Gi en av de som sitter i styrene i dag beskjed. Oversikten over styremedlemmer og kontaktdetaljer finner du her på hjemmesidene våre. Styrevervene i klubben skal gjenspeile hele klubben og derfor behøver vi folk i alle aldre, uansett kjønn eller legning, etnisitet eller bosted.

Det er lett å stå på utsiden og mene, men det er først når man engasjerer seg det kan skje noe!