THOMAS HÅKONSEN, HEDERSTEGN

 Thomas har i perioden 2015 - 2016 vært styreleder i Haga IF,

fra 2019 -2022 har han vært nestleder i fotballgruppa der han organiserte og gjennomførte Tine Fotballskoler (etter Odd Eugen Wollberg) for mange ivrige fotball barn på Haga Stadion i somrene 2019, 2020 og 2021.

Thomas har vært og er:

  • Engasjert
  • Fokuserer på fellesskap og frivillighet
  • Inkluderende, også får med de som står utenfor
  • Genuint opptatt av at barn og ungdom for deltagelse i i aktivitet
  • Vært speaker på mange arrangement på Haga Stadion
  • Vært Elgbert, vår maskot på mange arrangementer for barna
  • Vært proaktiv når det gjelder sponsing til klubben
  • Ingen ulempe at han har studier og gjennomført Beatles akademiet
  • Bistått med musikk i arrangementer for Haga medlemmer

Thomas er og blir en Haga patriot også videre, og fortjener i høyeste grad utmerkelsen hederstegn fra Haga IF.

 

 

TORIL OG HANS IVAR HOLMØY, HEDERSTEGN

De er begge innflyttere til Auli, og bosatte seg på toppen av Aulifeltet på 1970-tallet.

Med 4 barn som alle var aktive i Haga IF både fotball og håndball, har de utallige timer som dugnadshjelp, og med kjøring.  

Hans Ivar var i flere perioder oppmann for guttelag og herrelag samt har mange netter på luftmadrass i diverse klasserom.

Toril sin rolle har vært mer i bakgrunnen, som en tilrettelegger for å få logistikken til å gå opp.

Hans Ivar var også aktiv i arbeidet med å prøve å få bygget hall på Haga Stadion, men dette kom som kjent ikke i mål.

Til begges glede bosatte barna seg med barnebarn i nærområdet, og barnebarna ble etter hvert aktive i Haga IF de også. Som besteforeldre har de fulgt opp engasjementet for klubben, og er nok av de som har sett flest Haga IF håndballkamper i løpet av sesongene. De er også tilstede når barnebarna spiller fotballkamper.

I flere år har de også stilt opp på dugnad for Tine fotballskole i regi av klubben i deres hjerte på Haga Stadion.

Legges det ut ønsker om dugnadshjelp stiller de opp, om det er å montere møbler i den nye hallen eller bære søppel.

Både Toril og Hans Ivar har absolutt brune hjerter.