DAG TØRNBY, ÆRESMEDLEM I HAGA IF

Dag er nesbu, og har bodd her hele livet foruten et år på Blaker og tre år under studietid i Oslo. Han er samboer og har tre barn, født i hhv. 2007 (gutt), 2008 (jente) og 2014 (jente).

Det var engasjerte Marius Torgersen som fikk Dag med som styremedlem i Haga IF fra 2016. To av Tørnby barna deltok i fotballen den gangen. De ga seg riktignok tidlig med denne idretten. Dermed er det enda mere enestående at Dag har vært en primus motor for at Haga IF skulle få og har fått sin egen flotte storstue.

Fra Thomas Håkonsen tok over som styreleder av Haga IF har det vært brukt mye tid på planlegging av hall. Og i mange år har Dag og Egil Hauge jobbet tett og hardt for å realisere det som nå heter Romerike Sparebank Arena.

Det må understrekes at den interne tekniske kompetansen Haga IF har hatt på tur ved at Odd Arne Valberg og Erik Heiberg samt Ingar Jentoftsen det siste halvannet år har vært uvurderlig. Også at Tore Nilsen fra naboklubben Hvam IL som har erfaring fra prosjektering av Nes Arena har vært fordelaktig i prosessen. Det har vært enormt mange prosjektmøter kontinuerlig ca. hver 14 dag i alle år, på Rådhuset, kontoret til Årnes Revisjon eller på teams, ofte også om sommeren.

Andre viktige susksessfaktorer har vært samspill og lobby med politikere, spesielt Erlend Helle fra Ap og Tom Roterud fra Sp samt idrettsrådgiver og avdeling for kultur og mangfold i Nes kommune. Hensikten med dette har vært å få til positiv vilje og handlinger for realisering av hall på Auli. Det har handlet om å lese det politiske spillet til fordel for Haga IF.

Tilsammen antas det at Dag har brukt ca. et årsverk som frivillig med arbeid rundt hallen. Dette anses som et kraftfullt dugnadsarbeid.

Han har også vært aktiv i en periode med kioskdrift på Haga Stadion, bistått med kvalitetssikring av budsjett for Haga IF og hall.

Dag opplyser at dette er siste gang han blir med som frivillig i et så omfattende prosjekt. Han stiller fra årsmøte ultimo mars 2023 som varamedlem i to år, spesielt grunnet hans bidrag med økonomikunnskap.

Hele Haga IF og lokalmiljøet takker Dag for alt han har gjort for å skape en arena for idrettsaktiviteter, trening, kamper for barn, ungdom, voksne og veteraner og viktig møteplass sentralt på Auli. Dette betyr et stort løft for befolkningen i Søndre Nes og generelt innbyggere i Nes kommune.