Hva kan vi tliby?

  • Et godt miljø å komme til
  • God opplæring
  • Sosiale sammenkomster med vedlikeholdsgruppen i flotte lokaler
  • Kjøkken til kaffetrakting og eventuelt matlaging som for eksempel vafler

Hva ønsker vi fra deg?

  • At du er en voksen person 
  • At du kan hjelpe til med dugnadsarbeid i hallen som for eksempel: renhold av hallflaten med stor renholdmaskin (kjøres sittende), hjelper til som vakt ved større arrangementer og skrur inn en løs skrue ved behov

Å være medlem i denne gruppen skal for medlemmet være sosialt, givende og gøy. 

Ta kontakt med oss dersom dette er noe du kunne tenkt deg 

E-post: rsa@haga-if.no eller telefon 915 80 413