I Haga IF har vi idag 2 rene jentelag, men vi ønsker oss flere! Etter to år med pandemi, merker vi et ekstra stort frafall. Dette har vi bestemt oss for å gjøre noe med, så sesongen 2023 vil fokuset være å rekrutere flere jenter til fotballen. Ikke bare fordi vi ønsker mer jenter inn i fotballen, men også fordi vi ser hvor viktig bidrag lagidretten er for det å føle samhold, det sosiale og følelsen av mestring for jenter! NFF vil øke andelen jenter og kvinner i fotballen, på og utenfor banen. De oppfordrer oss i klubbene til å jobbe med å rekruttere, utdanne og inspirere flere kvinnelige spillere, trenere, dommere, ledere og tillitsvalgte. Det er gjort flere undersøkelser på hva fotballen bidrar positivt med, og gjentagende er at det å være med venner, føle mestring, samhold og gleden over å få til noe sammen. Jeg er idag jenteansvarlig i Haga IF, og har sammen med deler av trenergruppa og styret, satt opp en plan for tiltak til å få flere jenter til å ønske å være med på dette. Et av tiltakene er å kunne ha egne jentedager jevnlig. Hovedgrunnen vil være at jentene skal bli godt kjent, både innad i laget og på tvers av alder. Disse dagene vil vi sette fokuset på å la jentene ha det gøy, føle at de er i fokus og at de vil føle jentesamholdet i klubben! På planen er teknikk trening, besøk av norgesmesteren i triksing, fotball disko, keepertrening og mange andre morsomme aktiviteter. Vi ønsker også å få med oss fotballglade ungdommer som instruktører, og alle deltagende vil få t-skjorter med et eget jentedeisgn på. Vi vil også sette ett ekstra fokus på jente født i 2015 og 2016, slik at vi kommer igang med rekruttering til et lag her. Vi vil også jobbe tett med andre idretter i Haga IF, slik at det vil være mulig for jentene å kombinere med andre aktiviteter.