Ekstraordinært årsmøte Haga Idrettsforening 23.5.2023 kl 1930 Møterommet RSA Hallen

Dokumentene vil være tilgjengelige på denne siden 16.5.2023

  • Åpning/konstituering
  • Valg av dirigent, sekretær og to til å undertegne protokollen.
  • Saker
    • Opprettelse av E-sport gruppe
    • Valg
  1. Avslutning