Torsdag den 12.januar kl 19.00 vil det bli et åpent møte med info om aktuelle saker fra Nes kommune.

Orientering fra teknisk etat ved kommunalsjef Arild Skogholt, Anders Myrvang og Per Linnerud om bl.a:

  • Gang og sykkelveier
  • svømmehall, drift, priser og åpningstider
  • Andre aktuelle saker

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Gratis adgang.